Menu
» Strona główna
» Aktualności
» Sprzęt
» KSRG
» Zarząd
» Historia
» Galeria
» Jak zostać strażakiem
» Modlitwa strażaka
» Archiwum
» Sponsorzy
» Kontakt
Linki
» KGPSP
» KWPSP Rzeszów
» KMPSP Krosno
» KM Policji Krosno
» Gmina Miejsce Piast.
» Rogi
Historia

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogach założona została w 1904r. Celem założenia jednostki było zwalczanie częstych pożarów występujących w owych czasach. Wydarzenia jakie miały miejsce w historii naszego kraju sprawiły iż działalność naszej jednostki była niestabilna spowodowana m.in. wojnami jakie nawiedziły nasz kraj. Sytuacja zaczęła poprawiać się wraz z upływem lat począwszy od wybudowania nowej strażnicy która została oddana do użytku w 1963 roku, i która po nieustających modernizacjach służy strażakom po dzisiejszy dzień. Podobna sytuacja miała miejsce również ze sprzętem strażackim począwszy od środków transportu po sprzęt gaśniczy a później także ratowniczy. Dużym przełomem był moment wstąpienia jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego miało to miejsce 10 kwietnia 1997 roku. Od tamtego czasu dzięki środkom Komendy Głównej PSP jak i Urzędu Gminy trwa nieustanne doposażanie jednostki w coraz to bardziej nowoczesny i specjalistyczny sprzęt.
Terenem działania Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogach, jako jednostki włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, jest teren Powiatu Krośnieńskiego. W granicach terenu działania OSP w Rogach znajdują się znaczne części Magurskiego Parku Narodowego, Jaśliskiego Parku Krajobrazowego, część obszaru chronionego Beskidu Niskiego. W powiecie wg analizy zagrożenia powodziowego znajduje się teren zalewowy od rzek: Wisłok, Lubatówka, Jasiołka
i Morwawa.
Zadaniem naszym jest także zwiększanie skuteczności walki z pożarami, zmniejszanie emisji trujących gazów powstających w procesie spalania, ochrona terenów odległych od źródeł zaopatrzenia w wodę, a także zminimalizowanie uciążliwości związanych z okresowym brakiem wody pitnej.
Stan osobowy członków czynnych jednostki na dzień dzisiejszy stanowi 43 druhów w tym 27 uprawnionych do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych.


Jednostka OSP w Rogach bierze czynny udział we wszelakich zdarzeniach które mają miejsce na terenie naszego powiatu jak i poza nim m.in. akcje powodziowe w Jaśle 2006r. w i tegoroczna w Dębicy. W ostatnich latach napotkały nas 3 duże pożary sortowni odpadów komunalnych znajdujących się na terenie naszej miejscowości. Jesteśmy dysponowani także do różnych pożarów m.in. zabudowań mieszkalnych jak i gospodarczych, pożarów traw na nieużytkach rolnych na terenie całej gminy jak i również po za nią. Coraz częstszym odsetkiem wszystkich rocznych zdarzeń jakie mają miejsce w naszej jednostce są lokalne podtopienia lub zalania gospodarstw domowych, szczególnie w okresie letnim związanymi ze zmianą klimatyczną jaka następuje. A także usuwanie powalonych drzew oraz pomoc w likwidacji skutków wypadków drogowych.Polecamy
Sponsorzy

Sklep Motoryzacyjny Ela Zyg Szelc Elżbieta Krośnieńska 8, 38-430 Miejsce Piastowe

"MEBLE - CHILIK" - Dorota i Janusz Chilik Rogi 282 38-430 Miejsce Piastowe
tel: 601 074 963
| |
Copyright by OSP Rogi
darmowe szablony